Czym si? zajmujemy?

Realizujemy projekty budynków wielorodzinnych we Wroc?awiu, ?odzi i Warszawie. Rzetelnie podchodzimy do ka?dego etapu budowy, aby oferowa? najwy?sz? jako?? wykonania.

Usługi budowlane

NadzĂłr budowlany


Kontrola jakości


Terminowość prac

O nas

Jeste?my obecni na rynku budowlanym od 10-ciu lat. Bogate do?wiadczenie i wiedza pozwalaj? nam ?wiadczy? us?ugi budowlane z zachowaniem najwy?szych standardów i precyzyjnych terminów. Specjalizujemy si? w realizacji budynków wielorodzinnych, a do procesu budowlanego podchodzimy kompleksowo -? od wypracowania optymalnego projektu, we wspó?pracy z architektem i inwestorem, przez budow? obiektu, a? do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie. Bierzemy tak?e udzia? w procesie przygotowania realizacji i optymalizujemy koszty bud?etów inwestorskich. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów i wypracowane przez lata struktury organizacyjne, czyni? z nas godnego zaufania i rzetelnego wykonawc?. Dzia?amy w charakterze generalnego wykonawcy dla inwestycji spó?ki Profit Development.

11

lat do?wiaczenia

28

zrealizowanych inwestycji

3

miasta

3900

wybudowanych mieszka?

Nasze realizacje

Osiedle Hemara

Lokalizacja: Warszawa, ul. Mariana Hemara

Zako?czenie budowy: 2020

150 mieszka?

Stab?owicka I i II

Lokalizacja: Wroc?aw, ul. Stab?owicka

Zako?czenie budowy: 2020

180 mieszka?

Kwadrat

Lokalizacja: Wroc?aw, ul. Grabiszy?ska 180

Zako?czenie budowy: 2019

179 mieszka?

Punkt Pi?kna

Lokalizacja: Wroc?aw, ul. Pi?kna 25

Zako?czenie budowy: 2019

388 mieszka?

Gda?ska 141 A

Lokalizacja: ?od?, ul. Gda?ska 141

Zako?czenie budowy: 2019

1 etap: 135 mieszka?, 2 etap: 207 mieszka?

Zobacz wszystkie inwestycje

Kwadrat

Lokalizacja: Wroc?aw, ul. Grabiszy?ska 180

Zako?czenie budowy: 2019

156 lokali

Punkt Pi?kna

Lokalizacja: Wroc?aw, Tarnogaj - ul. Pi?kna

Zako?czenie budowy IV etapu: 2019

388 oddanych mieszka? i 76 w budowie

Praga 17

Lokalizacja: Warszawa, Praga Po?udnie, ul. Ml?dzka

Zako?czenie budowy: 2018

232 mieszkania

Atmosfera

Lokalizacja: Wroc?aw, Nowe ?erniki - modelowe osiedle

Zako?czenie budowy: 2017

111 mieszka?

Forma Wysoka

Lokalizacja: ul. Cztery Podkowy, O?taszyn - Wysoka

Zako?czenie budowy: 2016

209 mieszka?

Mini Max

Lokalizacja: Wroc?aw, Krzyki, ul. Przyja?ni 20 - 20a

Zako?czenie budowy: 2015

62 mieszkania

Nowe Z?otno (I-III etap)

Lokalizacja: ?ód?, ul. Traktorowa 20

Zako?czenie budowy: 2014

485 mieszka?

Na ?yczliwej

Lokalizacja: Wroc?aw, Krzyki, ul. ?yczliwa 16

Zako?czenie budowy: 2014

109 mieszka?

Etiuda

Lokalizacja: ?ód?, ?ródmie?cie, ul. Rewolucji 1905

Zako?czenie budowy: 2012

266 mieszka?

Pod Przyjaznym Adresem

Lokalizacja: Wroc?aw, Krzyki, ul. Przyja?ni 52

Zako?czenie budowy: 2012

140 mieszka?

Zielone Stab?owice

Lokalizacja: Wroc?aw, Stab?owice, ul. Stab?owicka 98

Zako?czenie budowy: 2012

156 mieszka?

Plejada 2

Lokalizacja: ?od?, Zarzew, ul. Cz?stochowska 64

Zako?czenie budowy: 2011

175 mieszka?

Rezydencja Borek

Lokalizacja: Wroc?aw, Borek, ul. Saperów 18

Zako?czenie budowy: 2010

16 apartamentów

Mój Grabiszynek

Lokalizacja: Wroc?aw, Grabiszynek - ul. Blacharska 32

Zako?czenie budowy: 2010

80 mieszka?

Osiedle Rumiankowe

Lokalizacja: Wroc?aw, ?erniki - ul. Rumiankowa 55

Zako?czenie budowy: 2010

25 mieszka?

Plejada

Lokalizacja: ?od?, Widzew - ul. Wac?awa 53

Zako?czenie budowy: 2009

106 mieszka?Kontakt

PD POLKONBUD S.A.

ul. Szczęśliwa 33
53-445 Wrocław


info@polkonbud.pl

+48 713 884 000